Tento „REKLAMAČNÍ ŘÁD“ je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Funsmile s.r.o., provozovatele internetového obchodu www.nakupuj-tiande.cz, IČ 05637261 se sídlem Nad Točnou 3043/1, 400 11 Ústí and Labem (dále jen prodávající). Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného na internetovém obchodu prodávajícího www.nakupuj-tiande.cz

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád je v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění

Záruka a reklamace

1. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí výrobku spotřebitelem

2. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců

3. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením

5. Při praní či čištění respektujte symboly uvedené výrobcem na etiketě

6. Reklamaci je možné uplatnit:

A) Poštou, zašlete na adresu provozovny: Mírové náměstí 27, 400 01 Ústí nad Labem

B) Osobně na kamenné provozovně na adrese: Mírové náměstí 27, 400 01 Ústí nad Labem

C) zasláním elektronicky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku internet na emailovou adresu prodávajícího info@nakupuj-tiande.cz, kdy reklamační list je zpřístupněn na internetovém obchodě ZDE

7. Náklady na dopravu výrobku od spotřebitele k prodávajícímu hradí spotřebitel, náklady na zaslání reklamovaného výrobku zpět hradí prodávající.

8. Reklamované zboží, prosíme, řádně zabalte, aby při přepravě výrobku nedošlo k dalšímu znehodnocení výrobku a přiložte reklamační list (pokud jste jej již nezaslali prostřednictvím emailové korespondence).

9. Reklamační list vyplňte dle jeho obsahu (důležité: uveďte popis vady, jakým způsobem požadujete reklamaci vyřídit a kontakt na Vás)

10. Reklamaci vyřizujeme v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 634/1992 SB. o ochraně spotřebitele v patném znění.

11. Spotřebitel musí v případě reklamace vadného zboží nějakým vhodným způsobem prokázat, že zboží bylo zakoupeno na našem internetovém obchodě www.nakupuj-tiande.cz nebo v kamenné provozovně (např. doklad o zakoupení výrobků, dodací list, výpis o bezhotovostní platbě, atd.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.